Sekretesspolicy

PERSONUPPGIFTER
Samtliga personuppgifter som vi erhåller från dig kommer Layered att ta ansvar för. De personuppgifter som du tillhandahåller oss kommer att användas till att säkra leveranser till dig, kreditbedömning och förse dig med erbjudanden. Den information du lämnar är endast tillgänglig för Layered och kommer inte att delas med någon tredje part.